Åbne hjertet

On 17. september 2014

Forandring og forvandling finder ikke sted – og kan ikke finde sted – uden følelsesmæssig forvandling, uden at hjertet bliver berørt.

Vi mærker en opfordring til forvandling i hjertet, og kun vore hjerter kan reagere på den. Det, der bevæger os, er “e-motion”, den bevægelse i vores essens, der er kærlighedens bevægelse.

Hvis hjertet er lukket, er det lige meget, hvilken mængde spirituel viden, vi har hobet op, vi vil ikke være i stand til at reagere på denne opfordring, og vores viden vil heller ikke gøre den store forskel i vores liv.

Et åbent hjerte gør det muligt for os at være fuldt ud til sted i vores oplevelser og skabe ægte kontakt til de mennesker, der er i vores liv.

Vi vil erfare vores oplevelser med hjertet og være i stand til at opdage det, som er sandt og værdifuldt.

I den henseende kunne man sige, at det er hjertet, og ikke bevidstheden, der ved.

Integration af din vrede

On 16. september 2014

Du er nødt til at øve dig i at have det godt med at være vred og i at se vrede som en kraft, du er berettiget til at opleve og benytte dig af.

Spirituelt set giver vrede os evnen til at sige nej – til at beskytte os mod noget, vi ikke ønsker at have i vores liv.

Derfor vil det være en hjælp, hvis du kan begynde at give dig selv lov til at sige nej til de ting, du virkelig ikke ønsker.

Hvis resultater er, at du føler dig skyldig eller bliver bange, skal du blot lægge mærke til disse reaktioner og holde dig rolig og centreret.

Du skal dog være opmærksom på, at det er legitime og meningsfulde situationer, du lærer at sige nej i : men hvis du træder ved siden af, skal du træde til den side, hvor det er dit nej, du overdriver, i hvert tilfælde et stykke tid, til du er blevet bedre til det.

At være unik

On 12. september 2014

” Nogle føler sig udstødt, fordi de er anderledes fra alle andre. Jeg kalder det at være unik, fordi man ikke er som alle andre!

Vej..

On 11. september 2014

“Man kan ikke vide,
hvad vej man skal gå,
hvis man ikke ved hvad vej,
man vender.”

Tankemetoder

On 10. september 2014

“Når jeg ser på mig selv og mine tankemetoder, må jeg konkludere, at fantasiens gave har betydet mere for mig end evnen til at tilegne mig ny viden.”

For at lykkes

On 9. september 2014

” For at lykkes, skal dit ønske om succes være større end frygten for fiasko –”

Why Complicate Life ?

On 8. september 2014

Billede: ♥lisa

Fejltagelse

On 3. september 2014

” Fejltagelse er succes, hvis vi lærer fra den -“

Fald & rejs

On 2. september 2014

” Fald syv gange, rejs dig otte.”

Positive tanker

On 1. september 2014

” Når først du erstatter negative tanker med positive, vil du begynde at få positive resultater .”